Projekto informacija

UAB „Kubilų pasaulis“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Kubilų pasaulis“ veikloje“ veikloje Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0896.

Projekto biudžetas: 67.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 50.000,00 Eur.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 25 d. Veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Kubilų pasaulis“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys – Įdiegti e-komercijos modelį UAB „Kubilų pasaulis“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

Įmonėje UAB „Kubilų pasaulis“ projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti sutartis, klientų duomenis, kontroliuoti darbų vykdymą ir kt.