Projekto informacija

UAB „Kubilų pasaulis“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Kubilų pasaulis“ veikloje“ veikloje Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0896.

Projekto biudžetas: 67.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 50.000,00 Eur.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 25 d. Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 28 d.
Projekto uždavinys – Įdiegti e-komercijos modelį UAB „Kubilų pasaulis“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

UAB „Kubilų pasaulis“, siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų (bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams), neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai bendrovių 2020-2021 m. per COVID-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, pritraukti kuo daugiau klientų per elektroninę erdvę, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, bendrovės teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę, t. y. paslaugų skaitmenizavimo galimybes.

Inicijuojamo projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Kubilų pasaulis“, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti sutartis, klientų duomenis, kontroliuoti darbų vykdymą ir kt.
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.